arxalıq

arxalıq
is. köhn. Yaxası düyməli, beli büzməli, ya büzməsiz üst paltar. <Tubu:> Bilmirəm, bu bir arxalıq nə olubdur ki, budur, beş gündür onu tikib qurtara bilmirsən. Ə. H.. Kişi arxalıq, çuxanı atıb, kostyum, qalstuk geymişdi, papağı çıxarıb fəs qoymuşdu. B. T.. <Tahirzadə> sərin xəzri alnına toxunanda arxalığının yaxasını açıb, dərindən nəfəs aldı. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • arxalıqlı — sif. köhn. Əynində arxalıq olan, arxalıq geymiş. Arxalıqlı kişi. – Ağ çuxalı, ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı. Ə. H.. Sərbaz sazı bağrına basıb yanıqlı oxuyurdu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Arkhalig — An arkhalig ( az. arxalıq what goes on the back ; ka. არხალუხი, hy. արխալուղ, fa. ارخالق) is part of both male and female traditional dress of the peoples of the Caucasus and Iran. The arkhalig originated from the beshmet , a Turkic outer… …   Wikipedia

  • Архалыг — (архалук) (азерб. arxalıq)  азербайджанская национальная одежда. Широко распространенная по всему Азербайджану разновидность верхней женской плечевой одежды. Их шили из тирьмы, различных шелковых парчевых тканей и бархата. Архалыг, как и… …   Википедия

  • çarpaz — I (Ağdaş, Gədəbəy) arxalıq və ya qadın kəmərinin qarmağı. – Arxalığımın çarpazı tüşüf (Gədəbəy); – Bu kəmərin çarpazı yaxşıdı (Ağdaş) II (Zaqatala) cəftə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əlcək — (Zaqatala) arxalıq və ya çuxanın qolunun arxa tərəfindən sallanan artıq hissə, parça …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sərmayi — (Cəbrayıl) haşiyəli arxalıq …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • baftalı — sif. Bafta ilə işlənmiş, bafta ilə bəzəkli, bafta tikilmiş, baftadan köbə tikilmiş. Ağcaxanım abı, pəncə pəncə zərli donunu, döşü baftalı, qırmızı tafta köynəyini geyib, . . mətbəxdə plov bişirməkdədir. H. S.. Güllü arvad sumağı şaldan gen bol… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baharı — is. köhn. Keçmişdə: qısaqollu don, arxalıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çuxa — is. Qafqazlıların üstdən geyilən, beli büzməli, uzun, kişi milli geyimi. Çərkəzi çuxa (döşündə vəznələri olan çuxa növü). – <Usta Ağabala> dolahadola neçə arşın qurşağını açıb tökdü və sonra çuxa, arxalıq, canarxalıq – hamısını birdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dizlik — is. 1. Kişilərin şalvar altından geydikləri (əsasən ağdan tikilən) alt tuman. Yasavul şalvarını çiyninə atmış, ağ dizlikdə yollarda toza bata bata sürünürdü. S. R.. . . Dizliklərimi yamayır, çarıqlarımı təmizləyir. M. C.. 2. Qadınların üstdən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”